Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 stycznia 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 269/XXXVIII/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok,

- uchwały Rady Miasta Poręba Nr XXIX/247/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych,

- zarządzenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 274/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej na rezerwę ogólną,

- uchwały Rady Miasta Katowice Nr LI/1045/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010 rok,

- uchwały Rady Miasta Chorzów XLIV/843/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na rok 2009 oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chorzów na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009,

- uchwały Rady Miasta Imielin XXXVIII/163/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2010 rok,

- zarządzenia Wójta Gminy Kobiór Nr 146/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2009 r. oraz w układzie wykonawczym do uchwały Rady Gminy Kobiór nr XXIV/166/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2009 r.,

- uchwały budżetowej Powiatu Będzińskiego na rok 2010 Nr XXIX/390/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.