Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 lutego 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXX/385/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2010.