Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 lutego 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLVII/443/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok,

- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XLII/825/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,

- uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XLVIII/342/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok,

- uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Zielona na rok 2010,

- uchwały Rady Gminy w Kamienicy Polskiej Nr 194/XXVI/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2010 rok.