Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 marca 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXII/992/10 z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2010 rok,

- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA/5/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym Miasta Chorzów na 2010 rok,

- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LI/363/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości.