Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 marca 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 107/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2010 rok.