Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 kwietnia 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXXII/437/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.