Uchwała Nr 102/XI/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 kwietnia  2010 roku

 

dotycząca: uchwały  Nr XXXII/437/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego  2010 roku  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XXXII/437/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez określenie wysokości i podstawy wyliczenia dotacji dla wszystkich szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie zasad określonych dla szkół, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.