Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 
27 maja 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXX/1031/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok,

- uchwały Rady Gminy Chybie Nr XXXV/274/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 483/L/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.