Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 czerwca 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 47/20/3/2010 z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie do zaciągania zobowiązań