Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 czerwca 2010 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:


- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIII/1074/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 3.334.278 zł.