Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 
4 sierpnia 2010 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Miasta Częstochowa Nr 700/LXII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

- uchwała Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXXIV/482/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących omawianego obszaru przedkładanych organowi stanowiącemu.