Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu  11 sierpnia 2010 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Przystajń Nr XLIII/27/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2010 rok.