Na XX posiedzenie Kolegium w dniu 8 czerwca 2004 roku wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 24/04 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudziniec oraz zmiany w układzie wykonawczym na rok 2004