Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 października 2010 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVIII/1105/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.