Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 listopada 2010 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Miasta w Myszkowie Nr XLV/415/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

- uchwała Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr LI/526/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych będących placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat zawierciański.

- uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr XLVI/416/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

- uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLVI/416/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011.

- uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XLIX/570/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz zwolnień w opłacie.