Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 grudnia 2010 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XLI/277/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych prowadzonych przez Gminę Kobiór.