Na XXI posiedzenie Kolegium w dniu 22 czerwca 2004 roku wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/20/3/2004 z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Rady Miasta Zabrze Nr XXV/264/04 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/04 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2004 oraz zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXII/198/04 z dnia 09.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXI/186/04 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2004,
- uchwały Rady Gminy w Brennej Nr XXI/176/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do akcji pod hasłem "Gminy dla serca - polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce",
- uchwała Rady Gminy Miedźno Nr 158/XIX/2004 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy instytucjom upowszechniania kultury zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez Gminę Miedźno.