Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 stycznia 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Tworóg Nr III/14/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.

- uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.

- uchwała Rady Miasta Wisły Nr II/13/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.