Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 stycznia 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr 171/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

- uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.