Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lutego 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2011 – 2021.

- uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 20/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2011.

- uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Żywiec na lata 2011 – 2014.

- uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr V/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.