Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 lutego 2011 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała budżetowa Rady Miejskiej Łaziska Górne Nr III/12/11 z dnia 11 stycznia 2011 r.