Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 maja 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.95.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2011 roku.

- Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr VII/76/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2011 – 2046.

- Uchwała Rady Gminy Mstów Nr IX/54/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego.

- Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr X/30/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia intencyjnej zgody udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości od budowli skoczni narciarskich na 2012 rok.