Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 lipca 2011 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr X/69/2011 z dnia 13 czerwca 2011 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego.