Uchwała Nr 123/XVI/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  7 lipca 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego

 

           Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. z,.) poprzez wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości mających podmiotowy charakter.