Na XXIV posiedzenie Kolegium w dniu 20 lipca 2004 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XX/186/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które wygasają z końcem roku budżetowego 2003,
-  uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/524/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/375/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - z późniejszymi zmianami,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/546/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Dąbrowa Górnicza pożyczki dla "Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/551/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta Dąbrowa Górnicza przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/553/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza",
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/544/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/1027/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne z późniejszymi zmianami,
- uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr XXI/216/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 r.,
- uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIII/210/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta w 2004 roku,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr 140/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta w 2004 roku,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXVII/407/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2004,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 133 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/419/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/420/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 120/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany zarządzenia 23/2004 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19.02.04 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B-0151-143/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B-0151-144/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 roku,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B-0151-148/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B-0151-149/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2004 roku,