Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 września 2011 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Rędziny Nr XV/50/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ujęcia w budżecie gminy Rędziny na lata 2012 – 2013 budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie wyrobiska w Rędzinach.