Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 października 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Kobiór Nr IX/46/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok.

- Uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XIII/97/2011 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017.

- Uchwała Rady Gminy Boronów Nr 71/XI/2011 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.