Uchwała Nr 145/XXI/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 września 2011 roku

w sprawie: uchwały Rady Gminy Rędziny Nr XV/50/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ujęcia w budżecie gminy Rędziny na lata 2012 – 2013 budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie wyrobiska w Rędzinach.

 

Stwierdza się nieważność § 2 pkt 2 uchwały Nr XV/50/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ujęcia w budżecie gminy Rędziny na lata 2012 – 2013 budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie wyrobiska w Rędzinach w części dotyczącej słów „zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Rędziny na lata 2012 –