Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 października 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Janów Nr 76/XV/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793” na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

- Uchwała Rady Miasta Wisły Nr X/131/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 14 grudnia 2010 roku „Uchwała Budżetowa na 2011 rok”.

- Uchwała Rady Gminy Dębowiec Nr 83/X/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na rok 2011.

- Uchwała Rady Gminy Milówka Nr XV/84/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

- Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIV/56/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/369/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

- Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr X/130/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice.