Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 listopada 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Janów Nr 85/XII/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793” na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

- Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr X/84/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku lokalnym na 2012.

- Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr X/87/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012.

- Uchwała Rady Gminy Milówka Nr XVI/87/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

- Uchwała Rady Gminy Milówka Nr XVI/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Milówka Nr XVI/89/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.

- Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XVII/103/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

- Uchwała Rady Miejskiej w Kaletach Nr 86/XVII/2011 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej.