Na XXV posiedzenie Kolegium w dniu 27 lipca 2004 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXIII/201/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 r.,
- uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXI/220/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 408/XXVII/04 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy Sosnowiec na realizację przedsięwzięcia dotyczącego zawiązania Konsorcjum pomiędzy gminą Sosnowiec a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. gen. S. Grota Roweckiego w Sosnowcu,
- uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XIX/109/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli,
- uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIII/262/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok,
- uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 139/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2004 rok,
- uchwały Rady Gminy Popów Nr 106/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku,
- uchwały Rady Gminy Kozy Nr XVI/118/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego o nazwie "Zarząd dróg gminnych w Kozach",
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/421/04 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Chorzów na 2004 rok.