Na XXVI posiedzenie Kolegium w dniu 3 sierpnia 2004 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XX/168/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Starostwa Powiatowego z siedzibą z Pszczynie przy ul. 3-go maja 10,
- uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 358/2004 z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia" z projektem: "Zakup nowego zestawu medycznego USG w Siemianowicach Śląskich",
- uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXII/329/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na rok 2004,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/158/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2004 r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/160/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2004 r.,
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXII/426/04 z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie współfinansowania projektu o nazwie "Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji dla NZOZ "Leczenie i Rehabilitacja" realizowanego przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym,
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/573/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-1997/04 z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr PM-1457/04 z dnia 18.02.2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004,
- uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XVIII/252/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie współfinansowania zmiany dotychczasowego ogrzewania węglowego na zasilanie z sieci ciepłowniczej w budynku Komisariatu Policji w Pawłowicach,
- uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XVIII/253/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa wieczystego użytkowania w trybie art. 66 ordynacji podatkowej,
- zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/31/115/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok.