Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr X/78/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

- Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XII/163/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

- Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr 54/VIII/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XIV/141/11 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.