Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 grudnia 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Kochanowice Nr XII/89/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 85/VIII/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

- Uchwała Rady Gminy Popów Nr 83/XI/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

- Uchwała Rady Gminy Poraj Nr 88(XV)2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Lipowa Nr XVII/90/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW ("Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013) w 2012 roku na inwestycję pod nazwą "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LIPOWA - ETAP II".

- Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XV/115/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.

- Uchwała Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XIV/115/11z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

- Uchwała Rady Miasta Żory Nr 179/XVI/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 255/XVII/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku.

- Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XII/179/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

- Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XIV/95/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.

- Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XIV/137/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012.

- Uchwała Rady Miasta Tychy Nr XIII/255/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na terasie Tychy Miasto - Katowice , Katowice - Tychy Miasto w roku 2012.

- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska Nr 42/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań własnych gminy.

- Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 96/XV/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.