Na XXVII posiedzenie Kolegium w dniu 17 sierpnia 2004 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Nr XVII/108/04 Rady Gminy Wielowieś z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej budżetu gminy na 2004 r.,
- zarządzenia Nr 89 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- uchwały Nr XXX/333/04 Rady Miasta Mysłowice z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- uchwały Nr XVI/145/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004,
- uchwały Nr 138/XX/2004 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych,
- uchwały Nr XXIV/173/2004 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice w 2004 roku,
- zarządzenia Nr 150 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie podziału kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.