Na XXVIII posiedzenie Kolegium w dniu 30 sierpnia 2004 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XXVI/239/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termoizolację przegród zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2,
- zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 50/04 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Rudziniec oraz zmiany w układzie wykonawczym na rok 2004,
- uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XVIII/196/04 z dnia 27 lipca 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2003-2008",
- uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXVIII/565/04 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Katowice,
- uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXIV/137/04 z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
- zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO 0152/52/04 z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej budżet Gminy na rok 2004,
- zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO 0152/53/04 z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2004.