Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 stycznia 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwały Rady Gminy Pawonków Nr XIII/76/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawonków na 2012 rok

- Uchwała Rady Powiatu w Myszkowie Nr XXI/137/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Gorzyce Nr XIV/85/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.

- Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XIII/175/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i fizyczne.

- Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIV/169/11 z dnia  21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na  2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr XVIII/139/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.

- Uchwała Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XVI/170/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.