Uchwała Nr 1/I/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 stycznia 2011 roku

w sprawie: Zarządzenia Nr III/127/112/11 Burmistrza Krzanowic z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzanowice na 2011 rok
i w planie finansowym Gminy Krzanowice na 2011 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr III/127/112/11 Burmistrza Krzanowic z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzanowice na 2011 rok i w planie finansowym Gminy Krzanowice na 2011 rok polegające na rozdysponowaniu przez Burmistrza kwoty subwencji otrzymanej w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, co jest niezgodne z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).