Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 stycznia 2012 r. badane będzie następujące zarządzenie, w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Zarządzenie Burmistrza Krzanowic Nr III/127/112/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzanowice na 2011 r. i w planie finansowym Gminy Krzanowice.