Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 lutego 2012 r. badane będ± następuj±ce uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Chybie Nr XIII/92/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku - uchwała budżetowa na 2012 rok Rady Gminy Chybie.

- Uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 62/XII/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2012 rok.

- Uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 63/XII/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2021.