Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 lutego 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XI/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka – budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku.

- Zarządzenie Wójta Gminy Węgierska Górka Nr 32/40/FN/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków.

- Zarządzenie Wójta Gminy Węgierska Górka Nr 33/41/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2011 – 2024.