Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 lutego 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr 66/X/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

- Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr 25/12 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Będzińskiego w 2012 r. Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.