Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 marca 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.5.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

- Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 284/XVIII/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy.