Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 marca 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XVIII/147/2012 z dnia 27 lutego
2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

- Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XVII/125/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r.

- Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/340/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.

- Uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-Br.0007.2.5.2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg publicznych gminnych”.

- Uchwała Rady Gminy Zbrosławice Nr XIV/174/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

- Uchwała Rady Gminy Popów Nr 107/XIII/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 95/XII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

- Uchwała Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.7.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.