Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXIII/139/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lelowie.

- Uchwała Rady Gminy Lipowa Nr XXII/122/12 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2012 rok.