Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 kwietnia 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej Będzina Nr XVII/178/2011 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018.

- Uchwała Rady Gminy Lipie Nr XXIII/156/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu" dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Lipie.

- Uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 21.144.2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 roku.

- Uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr XXII/180/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

- Uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr XXII/181/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.