Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 maja 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XX/173/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Wojkowice nr XVII/143/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2012-2015.

- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXII/177/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Nr XVIII/147/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.