Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 czerwca 2012 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenie, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXII/242/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin.

- Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/1/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

- Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/2/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012 – 2021.

- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXII/177/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Nr XVIII/147/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXI/176/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu.

- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XX/173/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Wojkowice nr XVII/143/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2012-2015.

- Uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXII/177/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Nr XVIII/147/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Pszczyny Nr SG.0050.375.2012 z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Pszczyna dla samorządowych instytucji kultury.