Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 czerwca 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 7/VI/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tarnowskie Góry na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach”.

- Uchwała Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 6/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012.

- Uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXIV/160/2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu komercyjnego.

- Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 224/XIII/2012 z dnia 27 maja 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Ciasna realizacji zadania pn. "Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacji i konserwacji rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminie Ciasna".