Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 sierpnia 2012 r. badane będą następujące zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Zarządzenie Nr W.0050.35.2012 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 r.

- Zarządzenie Nr W.0050.36.2012 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 r.